en-Članak u časopisu za roditelje, 2016.

31/08/2020

Tema: Kakav je to kompetentan roditelj?

Časopis "Dijete i roditelj", proljeće/ljeto 2016.

...slijedi transkript navedenog članka u časopisu...

Kakav je to kompetentan roditelj?

Pojam kompetentnosti obično zaokružuje pojmove poput znanja, kvalifikacija, vještina, odlika, kvaliteta, sposobnosti i sl. (Prange, 2005). Kompetentnost se može definirati kao sposobnost činjenja, izvođenja, upravljanja i djelovanja u skladu s određenim znanjem, umijećima i sposobnostima, a što pojedinac može dokazati na formalan način, odnosno nekim oblikom diplome ili potvrde (Mijatović, 2000). Tako je kompetentan roditelj onaj koji ima znanja, vještine, razumijevanje i samopouzdanje (Maleš, Stričević, 2002). Pritom se ne radi o prirođenim sposobnostima, već o onima koje su rezultat učenja i razvitka pojedinca.

Kompetentnim roditeljem naziva se onog koji osigurava kvalitetan unutarobiteljski odgoj, odgovarajuće izvanobiteljske utjecaje te koji njeguje partnerstvo s onima koji izvan obitelji odgajaju njegovo dijete (Maleš, 2002). Nadalje, autorica Stričević (2011) ocrtava kompetentnog roditelja kao onog koji neprestano ulaže u sebe kao roditelja i u svoj odnos s djetetom, odgaja ga, pruža mu strukturu, priznanje i podršku te ga osnažuje s ciljem razvoja zdrave ličnosti. Određenje kompetentnog roditeljstva od kojeg se polazi u ovom članku odnosi se na one roditelje koji prepoznaju važnost svoje uloge u djetetovom životu te ovisnost djeteta o njihovim znanjima, vještinama i stavovima o roditeljstvu, a koji trebaju biti u skladu s djetetovim potrebama i kvalitetnim odgojem.

Uvjerenjima o kompetentnosti samih roditelja smatraju se sposobnosti i pozitivni utjecaji roditeljskog ponašanja na razvoj djece (Coleman, Hildebrandt Karraker, 2003). Roditelji koji nemaju osjećaj za kompetentnost nisu adekvatni u svojem roditeljstvu te ne odgovaraju primjereno na dječje potrebe za interakcijom i usmjeravanjem (Coleman, Hildebrandt Karraker 1998). Upravo u tom smislu može se reći kako je "biti roditelj ugodna i teška, zabavna i zahtjevna, obogaćujuća i obvezujuća, stresna i blagotvorna, ispunjujuća i iscrpljujuća uloga, ali i odnos i proces koji od roditelja zahtjeva mnogo emocionalnog, tjelesnog, intelektualnog, duhovnog i materijalnog davanja, ali nadasve stalno preispitivanje, samovrednovanje, prilagođavanje i mijenjanje sebe kako bi se pravodobno prepoznalo i primjereno odgovorilo na aktualne potrebe djeteta" (Ljubetić, 2011, 91).

Moguće je zdravorazumski zaključiti kako bi roditelji trebali biti kompetentni za svoju ulogu, ali je i znanstveno utvrđeno kako bi trebali imati potrebna znanja, vještine i uvjerenja sukladno suvremenim pedagoškim spoznajama o djetetovim potrebama, njegovom zdravom i primjerenom razvoju te perspektivnoj budućnosti. Kompetentno roditeljstvo nije savršeno roditeljstvo, već ono koje polazi od djeteta i usmjereno je na kontinuirano učenje.